Videoarchiv pořadů a vysílání televizních stanic


Historie.cs 1.5. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 30.4. 15:55 ČT2
Dějiny Svátku práce. Jak vznikl a jak byl oslavován a využíván svátek pracujících
Historie.cs 24.4. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 15.4. 01:20 ČT2
Operace okupace. Jak nás obsazovali "bratři ve zbrani"? Jak složitá byla srpnová okupace z vojenského pohledu? Kdo kolaboroval a kdo se chtěl bránit? (2018). Scénář a moderace V. Kučera. Režie: V. Romanov
Historie.cs 10.4. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 4.4. 22:05 ČT24
„Tak ty jsi Barunka.“ Dvě století s Boženou Němcovou. S její Babičkou, Divou Bárou, Viktorkou, Zlatovláskou, Hortensií, a také s Josefem Němcem i s jinými jejími muži, se syny, s nakladateli, lékaři, s postavami vojáků…i s krkavci
Historie.cs 3.4. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 2.4. 22:05 ČT24
Zločiny podle abecedy. Akce K, akce Ř, akce B…70 let od monstrprocesu a likvidace mužských a ženských řeholních řádů. A konkrétní přepadení klášterů v Nové Říši a v Želivě
Historie.cs 27.3. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 20.3. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 13.3. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 6.3. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 27.2. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 20.2. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 18.2. 02:10 ČT2
Moravský Richelieu a jeho rod Dietrichsteinové a jejich role v dějinách Čech a Moravy. Jak se měnil obraz tohoto starobylého šlechtického rodu napříč staletími? (2019)
Historie.cs 17.2. 01:55 ČT2
České a moravské praparlamenty. Cesta ke kořenům moderního parlamentarismu. Kde zasedaly a jakou agendu řešily zemské sněmy ve středověku a v raném novověku? A jak to bylo s volbou panovníka? (2017)
Historie.cs 13.2. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 6.2. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 6.2. 02:35 ČT2
Mládež vede Brno. Mladý je každý komunista. Jak Brnu vládnul sedmnáctiletý učeň. A jak "markrabě moravský" Otto Šling budoval československý Leningrad (2017)
Historie.cs 4.2. 02:35 ČT2
Ten krásný kraj příjemných lidí a jeho pozapomenutý příběh po Mnichovu 1938. Jak představitelé Národopisné Moravy a Slovenska žádali Hitlera o nemožné. A jak se do toho zapletl syn slavného Joži Úprky
Historie.cs 3.2. 02:25 ČT2
My už byli i tenkrát. Naše země jako genetické srdce Evropy. Mají jedinci shodného příjmení stejného předka? A žijí v domcích a v panelácích na Slovácku potomci Velké Moravy? (2018)
Historie.cs 2.2. 02:35 ČT2 Další informace
Gestapo, zvláště to brněnské. Kdo se mohl stát gestapákem? Co to byly volavčí sítě? A jaké bylo svědomí Stanislava Jizery, Karla Paprskáře a Viktora Ryšánka?
Historie.cs 30.1. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 23.1. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 23.1. 02:15 ČT2
Dva tábory na "potírání cikánského zlořádu". Co se dělo za jejich zdmi a o jaké tábory šlo? A jaké tajemství skrývá stavba vepřína? (2018)
Historie.cs 21.1. 02:25 ČT2
Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely. Naopak, návrat národního vědomí a touha po obrození státu daly vzniknout samostatnému Československu (2017)
Historie.cs 20.1. 02:00 ČT2
Strana mistrů kompromisu a moravského a českého křídla. Strana Šrámkova, Staškova, Koželuhové, Luxova, ale také Plojharova. A proč lidovci zůstali aktivní i v komunistickém temnu? (2019)
Historie.cs 19.1. 02:10 ČT2
Pod praporem Johna Browna a generála Lee. Naši krajané ve válce Severu proti Jihu. A jak se revidují americké dějiny? A proč i našinec si pořídil otrokyni? (2019)
Historie.cs 16.1. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 15.1. 09:50 ČT2
Jan Palach. Živá pochodeň č. 1 měla vyburcovat národ z pookupační letargie. Jaký byl jeho život a doba, kterou se snažil změnit?
Historie.cs 9.1. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 7.1. 03:10 ČT2
Kroměřížský sněm. Jaké to bylo, když se z Vídně do malého moravského městečka Kroměříž přesídlilo ústavodárné shromáždění celé monarchie
Historie.cs 6.1. 03:40 ČT2
Smíření ve třetí generaci. Brno a jeho německy mluvící obyvatelstvo. Hitler a Beneš k nadšeným davům ze stejné radnice. A jak se žilo těm z národnostně smíšených rodin
Historie.cs 5.1. 02:55 ČT2
Bylo to fér? Pittsburská dohoda z 30. května 1918. Nikdy nenaplněná smlouva jako třaskavina česko-slovenských vztahů. A čím vším američtí Češi a Slováci umožnili vznik Československa?
Historie.cs 1.1. 21:05 ČT24
Jasno, tu a tam vichřice. Dějiny meteorologie v českých zemích. Jak u nás na obloze bylo, je a bude? A jak bylo na Hromové hoře ve 20. století?
Historie.cs 31.12. 13:05 ČT24
Smím prosit? Dějiny tancování, plesů a tanečních v českých zemích. Valčík jako erotický tanec, polka jako národní zbraň a diskotéky s česko-slovenskými specifikami
Historie.cs 26.12. 21:05 ČT24
Absolon, Anthropos, archeologie Jak se na Moravě nacházel, bádal, ilustroval a propagoval pravěk
Historie.cs 26.12. 02:15 ČT2
Morava počátkem 17. století. Proč tehdejší dění silně připomíná dnešní evropské procesy? A bylo nutno jezdit do Vídně přes Prahu?
Historie.cs 25.12. 21:05 ČT24
Bludný královský rytíř Jan Lucemburský nebyl jen otcem Karla IV. Král - cizinec, rytíř, diplomat, posmrtně i tulák. A jak asi a proč skončil jeho život u Kresčaku?
Historie.cs 24.12. 13:05 ČT24
Tělo dřevěné, duše česká. Kde se vzal a jak se rozvinul génius českého loutkářství? Měl Matěj Kopecký něco z Járy Cimrmana? A kdy měla každá slušná rodina loutkové divadlo?
Historie.cs 24.12. 09:05 ČT24
Husitský král z Kunštátu a Poděbrad. Legendární Jiřík, který pozvednul český stát z marasmu. Ovšem nezaložil panovnickou dynastii. Jeho krev přesto dodnes koluje po evropských trůnech
Historie.cs 24.12. 03:00 ČT2
Mezi námi žijí lidé s řeckými jmény a příjmeními. Kde se tady vzali? V Čechách a na Moravě žije národnostní menšina, o které mnozí ani nevědí. A přitom stačí pár jmen: zpěvačky Martha a Tena Eleftariadu, fotbalista Marek Jankulovski, ale třeba také Kostas Samaras, zakladatel společnosti Kofola ČeskoSlovensko. Jak se na naše území tito Zorbové vlastně dostali?
Historie.cs 22.12. 02:10 ČT2
Život a smrt politických stran. Hovoří se o krizi či dokonce o zániku „tradičních stran". Může společnost naší kultury existovat bez těchto partají?
Historie.cs 20.12. 13:05 ČT24
Zdař Bůh! Historie uhlí, horníků, jejich spolků i záchranářů na našem území. V čem všem spočívá mystičnost havířské profese? A proč mají za patronku ženu?
Historie.cs 19.12. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 19.12. 09:05 ČT24
Nebeští jezdci z jižní Moravy Po stopách historické paměti v krajině vinné révy
Historie.cs 14.12. 01:20 ČT2
Mamuti a jejich lovci. Pálava, především Dolní Věstonice a okolí, byla před 30 tisíci lety sídlem pravěkých lovců mamutů. Byla to z celoevropského hlediska velmi vyspělá společnost
Historie.cs 13.12. 09:05 ČT24
Hlavní město Opava - Troppau Zemská metropole a její křivolaké dějiny. Město bankéřů, jeptišek a úředníků, centrum architektů i krasobruslařů, kaváren a návštěv panovníků. A také Slezanů a nejstaršího muzea a největšího obchodního domu
Historie.cs 12.12. 02:10 ČT2
Římané na Moravě. Pálava a okolí v éře Marka Aurelia. Kam až došli Římané a co zde po nich zbylo? Výjimečné nálezy vojenské nemocnice, lázní…
Historie.cs 10.12. 01:50 ČT2
Věk rozumu na Moravě. Brno, Olomouc v časech nástupu racionality, logiky, humanismu. A nejzajímavější osudy osvícenců na Moravě. A proč se do hrobky vkládal zvoneček?
Historie.cs 8.12. 02:30 ČT2
Žítkovská magie. Na moravských kopanicích se po staletí pěstovala lidová magie. Měla svou historii a své aktéry, především tzv. žítkovské bohyně
Historie.cs 5.12. 21:05 ČT24
Děkujeme za vaši službu Na různých místech světa nasazují své životy, řada z nich se už ke svým blízkým z mise nevrátila. Jak se naše společnost dívá na novodobé válečné veterány?
Historie.cs 5.12. 11:05 ČT24
Šlonzáci a šlonzakovci. Těšínsko, Slezsko, dramatické dějiny nejvýchodnější oblasti naší země. Slezané, Poláci, Moravané, Němci, Haličané spolu museli nějak žít. A museli přežít několik režimů, válek i poválečných zvratů

Archiv záznamů starších 6 měsíců

Seznam dostupných stanic


Nejsledovanější pořady

1.Události včera ČT1
2.Televizní noviny 17.6 Nova
3.Prasátko Peppa 2.5 ČT2
4.Studio Kamarád 2.5 ČT2
5.Studio ČT24 19.4 ČT24
6.Méďa a lumíci 2.5 ČT2
7.Branky, body, vteřiny 19.4 ČT1
8.Události 28.4 ČT1
9.Psi a jejich výjimečné příb... 17.4 ČT2
10.Zahrada je hra 18.4 ČT1
11.Postřehy odjinud 28.4 ČT2
12.Studio 6 29.4 ČT1
13.Studio 6 II 28.4 ČT24
14.Předpověď počasí Souhrn met... 19.4 ČT24
15.Kde domov můj? 28.4 ČT1
16.Českem nejen za sportem (2/8) 29.4 ČT2
17.Českem nejen za sportem (1/8) 22.4 ČT2
18.Události 28.4 ČT24
19.Branky, body, vteřiny 21.4 ČT4 Sport
20.Uchem jehly 27.4 ČT2
21.Interview ČT24 28.4 ČT24
22.České fotbalové legendy (5/11) 28.4 ČT2
23.Předpověď počasí 29.4 ČT24
24.Dobré ráno 19.4 ČT2
25.Nedej se: Sestry v akci 25.4 ČT2
26.Události v regionech plus 28.4 ČT1
27.Cestománie 3.5 ČT1
28.Panorama 29.4 ČT4 Sport
29.Černé ovce 22.4 ČT1
30.Sečteno Speciál 24.4 ČT24
31.Zprávy 29.4 ČT24
32.Ochránce 28.4 ČT2
33.Křesťanský magazín 18.4 ČT2
34.Chalupa je hra 1.5 ČT1
35.Zajímavosti z regionů 27.4 ČT1
36.Když se hraje o čas (3/7) 29.4 ČT2
37.Před půlnocí 28.4 ČT2
38.S kuchařem kolem světa: Vie... 21.4 ČT2
39.Kouzelná školka 28.4 ČT2
40.Neobyčejné životy 28.4 ČT1
Registrace
PřihlášeníSobota 8. 5. 2021 Svátek má Státní svátek
Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz