Videoarchiv pořadů a vysílání televizních stanic


Historie.cs 26.11. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 22.11. 02:18 ČT2
Věk rozumu na Moravě. Brno, Olomouc v časech nástupu racionality, logiky, humanismu. A nejzajímavější osudy osvícenců na Moravě. A proč se do hrobky vkládal zvoneček? (2017)
Historie.cs 19.11. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 18.11. 00:10 ČT24
Krušně a vesele za svobodou. Rok 1989 – bezradní mocní, sílící opozice, i neplánované veselí. A za co šel Havel naposledy do vězení? A jak opozici zaskočil 17. listopad?
Historie.cs 12.11. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 11.11. 03:55 ČT2
Žítkovská magie. Na moravských kopanicích se po staletí pěstovala lidová magie. Měla svou historii a své aktéry, především tzv. žítkovské bohyně (2017)
Historie.cs 8.11. 02:12 ČT2
Mekka architektury. Brno, první polovina dvacátého století, a jeden stavební a urbanistický zázrak. Od předměstí Vídně přes „los von Wien“ do světových učebnic. A není to jen vila Tugendhat… (2019)
Historie.cs 5.11. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 29.10. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 28.10. 04:10 ČT2
Římský král ze Špilberku. Ambiciózní politika Jošta Moravského a osudy dalších Lucemburků na Moravě. Spory ohledně jedné sochy a časy markrabat i lapků (2017)
Historie.cs 27.10. 02:00 ČT2
Dcera samostatného státu. Jak vyrostly dvě brněnské vysoké školy v konkurenci česko-německé i brněnsko-olomoucké? Jak jejich plány ničily totalitní režimy? A kam si profesoři jezdí dopřát klidného bádání? (2019)
Historie.cs 25.10. 01:55 ČT2
Morava počátkem 17. století. Proč tehdejší dění silně připomíná dnešní evropské procesy? A bylo nutno jezdit do Vídně přes Prahu? (2018)
Historie.cs 22.10. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 15.10. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 14.10. 04:10 ČT2
České a moravské praparlamenty. Cesta ke kořenům moderního parlamentarismu. Kde zasedaly a jakou agendu řešily zemské sněmy ve středověku a v raném novověku? A jak to bylo s volbou panovníka? (2017)
Historie.cs 13.10. 01:56 ČT2
Mládež vede Brno. Mladý je každý komunista. Jak Brnu vládnul sedmnáctiletý učeň. A jak "markrabě moravský" Otto Šling budoval československý Leningrad (2017)
Historie.cs 11.10. 02:20 ČT2
Přerov 1.5.1945. Jak první naše město povstalo. Předčasně, tragicky, ale nikoliv úplně zbytečně. A jak se osvobozovala střední a jižní Morava (2020)
Historie.cs 8.10. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 1.10. 21:05 ČT24
Šlechta krve podnikavé. Podnikání Valdštejna, Pernštejnů, Harrachů, ale i Rothschildů, Gutmannů či Bauerů. A které podnikání nebylo pro šlechtu etické? A jak si podnikavá šlechta vedla na Kravařsku a v dnešním Moravskoslezském kraji?
Historie.cs 30.9. 04:10 ČT2
Ten krásný kraj příjemných lidí a jeho pozapomenutý příběh po Mnichovu 1938. Jak představitelé Národopisné Moravy a Slovenska žádali Hitlera o nemožné. A jak se do toho zapletl syn slavného Joži Úprky (2018)
Historie.cs 29.9. 02:37 ČT2
Poutník labyrintem světa. Asi těžko bychom hledali známějšího aktéra dějin 17. století v našem prostředí, než je právě Jan Amos Komenský (2020)
Historie.cs 28.9. 21:05 ČT24
Opavští Přemyslovci, ti úplně poslední. Ti, na které se zapomíná a kteří tu zůstali další dvě století. Dějiny rodu, českého království a dějiny Slezska. Nebylo malých rolí v našich dějinách: Mikulášové, Přemkové, Janové, Barbora Krnovská, Valentin Hrbatý…
Historie.cs 27.9. 02:02 ČT2
Moravský Richelieu a jeho rod Dietrichsteinové a jejich role v dějinách Čech a Moravy. Jak se měnil obraz tohoto starobylého šlechtického rodu napříč staletími? (2019)
Historie.cs 17.9. 21:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 16.9. 04:10 ČT2
Římané na Moravě. Pálava a okolí v éře Marka Aurelia. Kam až došli Římané a co zde po nich zbylo? Výjimečné nálezy vojenské nemocnice, lázní… (2017)
Historie.cs 15.9. 01:33 ČT2
My už byli i tenkrát. Naše země jako genetické srdce Evropy. Mají jedinci shodného příjmení stejného předka? A žijí v domcích a v panelácích na Slovácku potomci Velké Moravy? (2018)
Historie.cs 13.9. 01:40 ČT2
Bylo to fér? Pittsburská dohoda z 30. května 1918. Nenaplněná smlouva jako třaskavina česko-slovenských vztahů. A čím vším američtí Češi a Slováci umožnili vznik Československa? (2018)
Historie.cs 10.9. 21:05 ČT24
Šlechta krve podnikavé. Podnikání Valdštejna, Pernštejnů, Harrachů, ale i Rothschildů, Gutmannů či Bauerů. Které podnikání nebylo pro šlechtu etické? A jak si podnikavá šlechta vedla na Kravařsku a v dnešním Moravskoslezském kraji?
Historie.cs 3.9. 21:05 ČT24
Hledá se prezident. Kdo mohl být československým prezidentem, ale nikdy se jim nestal. Jak by si asi vedli proslulí politici, diplomaté nebo vědci na pražském Hradě? A mohl být našim prezidentem evangelík, emigrant, či nestraník?
Historie.cs 2.9. 03:30 ČT2
Gestapo, zvláště to brněnské. Kdo se mohl stát gestapákem? Co to byly volavčí sítě? A jaké bylo svědomí Stanislava Jizery, Karla Paprskáře a Viktora Ryšánka? (2019)
Historie.cs 1.9. 17:25 ČT2
Na koních proti tankům. 1. září 1939 došlo k napadení Polska a vypuknutí druhé světové války. Jaké byly osudy prvních československých vojáků ve válce? A hrál Hitler vabank?
Historie.cs 1.9. 02:20 ČT2
Smíření ve třetí generaci. Brno a jeho německy mluvící obyvatelstvo. Hitler a Beneš k nadšeným davům ze stejné radnice. A jak se žilo těm z národnostně smíšených rodin (2017)
Historie.cs 27.8. 09:05 ČT24
Mamulovo srdce republiky (2019). Jak se skutečně žilo v Ostravě za normalizace? Kam až sahala moc tajemníků, generálních ředitelů i StB? A jak se tu hroutil režim?
Historie.cs 20.8. 21:05 ČT24
Čtyři stateční V říjnu 1968 odmítli zvednout ruku pro potupnou smlouvu, legalizující pobyt sovětských okupačních vojsk na území tehdejšího Československa. Se čtveřicí statečných poslankyň a poslanců Národního shromáždění si to pak komunisté vyřídili.
Historie.cs 20.8. 09:05 ČT24
Operace okupace. Jak nás obsazovali "bratři ve zbrani"? Jak složitá byla srpnová okupace z vojenského pohledu? Kdo kolaboroval a kdo se chtěl bránit? (2018). Scénář a moderace V. Kučera. Režie: V. Romanov
Historie.cs 19.8. 03:40 ČT2
Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Dva středoevropské národy, Češi a Slováci, v pobělohorském období nevymizely. Naopak, návrat národního vědomí a touha po obrození státu daly vzniknout samostatnému Československu (2017)
Historie.cs 18.8. 01:50 ČT2
Pod praporem Johna Browna a generála Lee. Naši krajané ve válce Severu proti Jihu. A jak se revidují americké dějiny? A proč i našinec si pořídil otrokyni? (2019)
Historie.cs 13.8. 21:05 ČT24
V ráji šumavských hvozdů Třicet let divoký střetů o divokou přírodu. Národní park Šumava jako nejkonfliktnější park u nás. A koho se šumavská příroda musí bát především?
Historie.cs 13.8. 09:05 ČT24
Děkujeme za vaši službu (2020). Na různých místech světa nasazují své životy, řada z nich se už ke svým blízkým z mise nevrátila. Jak se naše společnost dívá na novodobé válečné veterány?
Historie.cs 6.8. 21:05 ČT24
Nejspíš falzum, možná originál Jak rozlišit pravého Zrzavého od nepravého? A jak Úprku, Kavána... A kde se u nás vzala i díla světově proslulého falzifikátora?
Historie.cs 6.8. 09:05 ČT24
Hlavní město Opava – Troppau (2020). Zemská metropole a její křivolaké dějiny. Město bankéřů, jeptišek a úředníků, centrum architektů i krasobruslařů, kaváren a návštěv panovníků. A také Slezanů a nejstaršího muzea a největšího obchodního domu
Historie.cs 5.8. 04:10 ČT2
Strana mistrů kompromisu a moravského a českého křídla. Strana Šrámkova, Staškova, Koželuhové, Luxova, ale také Plojharova. A proč lidovci zůstali aktivní i v komunistickém temnu? (2019)
Historie.cs 31.7. 01:10 ČT24
Dva tábory na "potírání cikánského zlořádu". Co se dělo za jejich zdmi a o jaké tábory šlo? A jaké tajemství skrývá stavba vepřína? (2018)
Historie.cs 30.7. 21:05 ČT24
Voják Otakar Jaroš. Kdo byl první válečný hrdina SSSR z řad československých vojáků? Jak vznikly a bojovaly naše jednotky na východní frontě
Historie.cs 24.7. 01:10 ČT24
Šlonzáci a šlonzakovci (2020). Těšínsko, Slezsko, dramatické dějiny nejvýchodnější oblasti naší země. Slezané, Poláci, Moravané, Němci, Haličané spolu museli nějak žít. A museli přežít několik režimů, válek i poválečných zvratů
Historie.cs 23.7. 21:05 ČT24
Život barokních pevností. Mohutná opevnění v týlu pohraničních hor měla představovat významný prvek obrany české kotliny
Historie.cs 22.7. 04:10 ČT2
Kroměřížský sněm. Jaké to bylo, když se z Vídně do malého moravského městečka Kroměříž přesídlilo ústavodárné shromáždění celé monarchie (2018)
Historie.cs 21.7. 02:25 ČT2
Mezi námi žijí lidé s řeckými jmény a příjmeními. Kde se tady vzali? V Čechách a na Moravě žije národnostní menšina, o které mnozí ani nevědí. A přitom stačí pár jmen: zpěvačky Martha a Tena Eleftariadu... (2018)
Historie.cs 19.7. 02:35 ČT2
Život a smrt politických stran. Hovoří se o krizi či dokonce o zániku „tradičních stran". Může společnost naší kultury existovat bez těchto partají? (2018)
Historie.cs 16.7. 21:05 ČT24
Život barokních pevností. Mohutná opevnění v týlu pohraničních hor měla představovat významný prvek obrany české kotliny
Historie.cs 9.7. 21:05 ČT24
Mít jiné tělo. Dějiny úprav těla - tetování, paruk, piercingu,… Co všechno už také se stalo módou? A kdy si ženy raději nemyly vlasy? A co symbolizovaly náušnice pro námořníky?
Historie.cs 9.7. 09:05 ČT24
Absolon, Anthropos, archeologie. Jak se na Moravě nacházel, bádal, ilustroval a propagoval pravěk (2020)
Historie.cs 8.7. 04:10 ČT2
Husitský král z Kunštátu a Poděbrad. Legendární Jiřík, který pozvednul český stát z marasmu. Ovšem nezaložil panovnickou dynastii. Jeho krev přesto dodnes koluje po evropských trůnech (2018)
Historie.cs 7.7. 01:50 ČT2
Mamuti a jejich lovci. Pálava, především Dolní Věstonice a okolí, byla před 30 tisíci lety sídlem pravěkých lovců mamutů. Byla to z celoevropského hlediska velmi vyspělá společnost (2017)
Historie.cs 6.7. 21:05 ČT24
Na počátku byl hrášek. Gregor Johann Mendel – brněnský mnich a moravský rodák, který změnil vědu po celém světě. Výjimečné schopnosti spojené s mimořádnou precizností. A lze vůbec geniální objev okamžitě pochopit? (2017)
Historie.cs 5.7. 21:05 ČT24
Karl I., Károly IV., Karel III., a poslední… Poslední český král po sto letech. Panovník, který se nebál jet na frontu. A Habsburk, který projel naší zemí za nepředstírané vřelosti lidu
Historie.cs 5.7. 02:40 ČT2
Nebeští jezdci z jižní Moravy. Po stopách historické paměti v krajině vinné révy (2020)
Historie.cs 2.7. 21:05 ČT24
Zborov - křest ohněm. Nepatrná bitva Velké války zrodila Československou armádu
Historie.cs 2.7. 13:05 ČT24
Cyklus diskusí předních historiků ke kontroverzním tématům československých i českých dějin
Historie.cs 2.7. 09:05 ČT24
Být Prajzákem (2019). Jak se žilo v kraji, kde se pořád měnilo státní zřízení, ale také víc věřilo v Boha a drželo při sobě. A mobilizovalo za Československo i válčilo ve wehrmachtu. A hojně zametaly chodníky i vyplňovaly žádosti o občanství

Archiv záznamů starších 6 měsíců

Seznam dostupných stanic


Nejsledovanější pořady

1.Události dnes ČT1
2.Televizní noviny 17.6 Nova
3.Co naše babičky uměly a na ... 31.1 ČT1
4.Československý filmový týde... 17.1 ČT2
5.Události za okamžik a počasí 6.6 ČT1
6.Studio ČT24 1.5 ČT24
7.Tygr lidožrout 4.11 Prima Cool
8.Před půlnocí 3.4 ČT2
9.Toulavá kamera 30.10 ČT1
10.Objektiv 21.3 ČT1
11.Fotbal: CFR Kluž - SK Slavi... 14.10 ČT4 Sport
12.Prostřeno! 5.10 Prima LOVE
13.Pošta pro tebe 12.6 ČT1
14.Zprávy 26.2 ČT1
15.Spolu až na věčnost 16.10 Prima LOVE
16.Zajímavosti z regionů 30.10 ČT1
17.Svět motorů: MM ČR endurosp... 2.6 ČT4 Sport
18.Předpověď počasí 6.2 ČT24
19.Historie.cs 21.11 ČT2
20.Branky, body, vteřiny 9.11 ČT24
21.Svět na talíři (10/10) 12.11 ČT2
22.Prasátko Peppa II 20.6 ČT2
23.Nádherná příroda Dánska 20.11 ČT2
24.Letecké katastrofy 1.11 ČT2
25.AZ-kvíz tentokrát s Fortunou 21.11 ČT4 Sport
26.Na krok od nebe IV 22.11 ČT1
27.Případy 1. oddělení III (11... 14.11 ČT1
28.Horizont ČT24 18.11 ČT24
29.Branky, body, vteřiny 24.11 ČT4 Sport
30.Branky, body, vteřiny 26.11 ČT1
31.Všechnopárty 1.11 ČT1
32.Banánové rybičky 19.11 ČT1
33.Černé ovce 23.11 ČT1
34.Studio Kamarád 20.6 ČT2
35.Otázky Václava Moravce 20.11 ČT1
36.Případy 1. oddělení III (6/13) 10.10 ČT1
37.Případy 1. oddělení III (13... 28.11 ČT1
38.Infocentrum: Drahé Česko, ...? 22.11 ČT1
39.Dobré ráno 17.9 ČT2
40.Události 13.11 ČT24
Registrace
PřihlášeníSobota 3. 12. 2022 Svátek má Svatoslav
Vyhrávej v casino.cz nebo na vyherni-automaty.cz   Prodávej s Plať-Mobilem.cz